top of page

ALF
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ

 
 
 
Hakkımda...

  • Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları - Panik Bozukluk

  • Depresyon

  • Yas

  • Obsesif-Kompulsif (Takıntı-Zorlantı) Bozukluk

  • Travma ve İlişkili Bozukluklar

  • Davranım Bozuklukları (Dürtü Kontrol Bozuklukları)

  • Öfke Kontrol Problemleri

  • Beslenme ve Yeme Bozuklukları (Anoreksiya Nervoza - Bulimia Nervoza  ve Diğer İlişkili Bozukluklar)

  • Fobiler

Buse Nazlı, Klinik Psikolog, Psikoterapist 

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü' nde lisans eğitimimi tamamladım. Lisans eğitimimde çocuk psikolojisi, gelişim psikolojisi ağırlıklı bir eğitimin yanı sıra 'Bilişsel Davranışçı Psikoterapi'  yönelimli bireysel psikoterapi eğitimi aldım. Lisans bitirme tezimi  "İç - Dış Denetim Odaklı Kişilerde Öfke ve Öfke Kontrol Mekanizmaları" üzerine yazdım.

2012 yılında Edirne Sosyal Hizmetler  Ve Çocuk Esirgeme Kurumu' nda stajımı tamamladım.

 

2013 yılında  Trakya Balkan Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi' nde  poliklinik, yatan hasta ve AMATEM (Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi) birimlerinde stajımı tamamladım.

Ayrıca Adli Psikoloji, Suç ve Suçlu Psikolojisi; Psikopatolojiler  ile ilgili dışarıdan eğitimlerimi tamamladım.

Yüksek lisans eğitimimi Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Bölümü' nde tamamladım. Yüksek lisans eğitimimi Yetişkinlerle Psikoterapi, Bilişsel Davranışçı Psikoterapi, Psikodinamik Yönelimli Psikoterapi ve Psikanaliz Eğitimleri üzerine tamamladım. Yüksek lisans bitirme tezimi " Bağlanma Biçimleri İle Dürtüsellik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" üzerine yazdım.

 

Prof. Dr. Vamık D. VOLKAN tarafından verilen, CİSED'in düzenlediği 

'Psikanalitik Psikoterapi Eğitimi, Kayıptan Sonra Yaşam, Komplike Yas ve Tedavi'

eğitimini tamamladım.

Bu sırada 'Psikolojik Testler Ve Ölçekler' ile ilgili eğitimlerimi tamamladım.

 

2016 yılında NP İstanbul Beyin Hastanesi' nde yatan hasta birimleri ve AMATEM (Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi) bölümünde; görüşmeler-seanslar, hasta kontrolleri, vizitler, eğitimler ve uygulamalara katılarak stajımı tamamladım.

  2016 yılında Üsküdar Üniversitesi Rehberlik ve Danışmanlık Birimi' nde okul öğrencilerine ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti verdim. 

Alf Psikolojik Danışmanlık Merkezi' nin  kurucusuyum ve 2019 yılı itibariyle burada çalışmaktayım.

MAKALELER

BAĞLANMA VE BAĞLANMA BİÇİMLERİ

DÜRTÜ VE DÜRTÜSELLİK

Adres: Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı No:28B
Taburlar Sitesi B Blok
Daire: 14 Kat: 3 

Konyaaltı/Antalya

6698 Sayılı (KVKK) Uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ​ VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ:  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca; veri sorumlusu sıfatıyla Buse Nazlı Romya (ALF PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ) olarak; kişisel veri mahremiyeti ve özel hayatın gizliliğine önem veriyorum. Kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,tarafıma bildirdiğiniz veya tarafıma bildirilen şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak işleyebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza ederek saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde, işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek ve/veya aktarabileceğim. İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ:  Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır; Kimlik Verisi  :Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur. (Ad soyad, TC Kimlik No, imza, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu yer (il/ilçe/mahalle), medeni hal, nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport fotokopisi, bakmakla yükümlü olunan kişiler, cinsiyet, uyruk, İletişim Verisi :Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur. Telefon (ev/cep), adres, e- posta adresi Sağlık Verisi   :Kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri grubudur. Psikolojik testler ve sonuçları, değerlendirme ölçekleri (projektif ve nöropsikolojik değerlendirmeler), kullanılan ilaçlar, hastalık öyküsü, alkol ve sigara kullanımı, tanı, epikriz, anamnez, istirahat raporları, durum bildirir raporları, reçete, ilaç raporları, aile bireyleri genetik hastalık bilgisi, laboratuvar sonuçları, doktor analiz ve yorumları, Sağlık raporları, Hamilelik durumu, sakatlık durumu Görsel/İşitsel Veri: Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur. Fotoğraf, ses kaydı, kamera kaydı, ehliyet/kimlik fotokopisi/taraması Finansal Veri: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur. Banka hesap no, iban no, kart bilgisi, banka adı, fatura, İmza Verisi: Kişiye ait imza bilgilerinin bulunduğu veri grubudur. Islak İmza,  Mesleki Veriler: Kişinin mesleğine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur. Çalıştığı kurum, meslek bilgisi Eğitim Verisi: Kişiye ait eğitim verilerinin bulunduğu veri grubudur. Okul, eğitim bilgileri, Çalışma Verisi: Çalışılan şirket, departman ve pozisyon bilgisi, Aile ve Yakını Verisi: Yakınlarının adı-soyadı, numarası, Hukuki İşlem: Resmi kurum ve kuruluşlar ile yapılan yazışmalar,  Diğer: Başvurular için başvurulan pozisyon, başvuru yapılan merkez ve tarafınızca yüklenmesi halinde özgeçmiş, askerlik durum bilgisi, Web sitesi: Log kayıtları, tarayıcı verileri ile oturum çerezleri KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI:  Tarafımca kişisel veriler; yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, tarafımca doğrudan sağlanmayan ve uzmanlık alanımıza girmeyen konularda, tüketici şikayetlerinin çözümlenmesi, açık rıza vermeniz halinde faaliyetlerin prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için gerekli denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, talep ve şikayet süreçlerinin yönetimi, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası amacıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenecektir. Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme vb. işlemler aracılığıyla işlenebilir. Toplanılan bilgiler, haberiniz ya da aksi bir talimatınız olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmamakta; faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmamakta ve de satılmamaktadır. Kişisel Verilerin Aktarılması:  Tarafımca elde edilen kişisel verileriniz, ilgili yasalar ve mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla; Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri (acil ve adli durumlarda) Adli makamlar (Yasal zorunluluk ya da adli durumlarda), Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları, muhasebeciler ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciilere aktarılabilir. Kişisel Verilerinizin İmha Edilmesi:  İşlenen kişisel veriler, mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler o veriyi işlerken sunulan hizmetlerle bağlı olarak etik yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVK kanununun 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel veriler ilk imha tarihinde ve ayrıca başvurunuz halinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. ​ Kişisel Verilerin İşlenmesiyle İlgili Haklar:  Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi gereğince; tarafıma başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Kanunun 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden iletebilirsiniz.  ​ Başvuru için: Buse Nazlı Romya Telefon: 0 506 682 69 36  e-mail: alfpsikoloji@gmail.com ​

AÇIK RIZA METNİ:  KVKK Kapsaminda Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerinin Yürütülmesi İçin Zaruri Olan Sağlık Verilerinin İşlenmesine İlişkin Danışan Açık Rıza Metni Danışan olarak hizmet almakta olduğum Buse Nazlı Romya (ALF PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ)faaliyetleri kapsamında kişisel sağlık verilerimin işlenmesi hakkında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve sair mevzuat uyarınca düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Genel Aydınlatma Metni”ni okudum, anladım. Bu bağlamda “sağlık ve cinsel hayata ilişkin olan kişisel verilerimin/velayet hakkı sahibi olduğum çocuğumun verilerinin”; ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla,sırsaklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rızam olmadan işlenebileceği, diğer durumlarda yalnızca açık rızamın bulunması halinde işlenebileceğini öğrendim. Buse Nazlı Romya (ALF PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ)' nın KVKK’da sayılan bu kişi ve/veya kuruluşlardan biri olmaması, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet vermesi nedeniyle, psikolojik danışmanlık ve aile danışmanlığı hizmetinin yürütülmesi için zaruri olan psikolojik rapor ve testler, gibi sağlık verilerinin işlenebilmesi için açık rızamın bulunması gerektiği; verdiğim açık rızayı her zaman serbestçe geri alma hakkım olduğu; işlenen kişisel sağlık verilerimin/velayet hakkı sahibi olduğum çocuğumun kişisel sağlık verilerinin kanuni gereklilikler bulunmadıkça psikolojik danışma ve aile danışmanlığı hizmetinin sunulabilmesi için gerekli olan süre kadar ve bu amaç doğrultusunda, erişim sınırlaması getirilerek ve veri güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak saklanacağı; bu sürenin sonunda derhal imha edileceği; kanuni zorunluluk bulunmadıkça ya da açıkça tarafımdan rıza gösterilmedikçe yurt içi ya da yurt dışında herhangi bir aktarıma konu olmayacağı ve kişisel verilerimin korunmasına ilişkin olarak KVKK madde 11’de yer alan tüm haklarım ve bunları ileri sürebileceğim yöntem ve araçlar hakkında detaylı bilgi sahibi oldum. Tarafıma yazılı ve sözlü olarak gerekli aydınlatılmanın yapıldığını; “Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Genel Aydınlatma Metni”ni okuduğumu, psikolojik danışma ve aile danışmanlığı hizmeti verilmesi için uygulanan psikolojik rapor ve test sonuçları gibi “kişisel sağlık verilerimin/velayet hakkı sahibi olduğum çocuğumun kişisel sağlık verilerinin” toplanmasına, sağlık verilerinin işlenmesine, işleme amacıyla sınırlı olarak kullanılmasına, gerekli kamu kurum ve kuruluşlarına ve 3.kişilere aktarılmasına başka bir kanuni zorunluluk doğmadıkça danışmanlık hizmeti için gerekli olan süre zarfında saklanması ve sonrasında imha edilmesine, serbest irademle onay verdiğimi kabul ve beyan ederim.   KVKK Kapsamında Kişisel Verilerin Yurtiçine ve Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Danışan Açık Rıza Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) nezdinde Veri Sorumlusu sıfatına haiz Buse Nazlı Romya (ALF PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ) tarafından paylaşılan “Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Genel Aydınlatma Metni” ni okudum. Buse Nazlı Romya tarafından işlenen kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, danışan randevu/işlem bilgileri, finansal bilgileri gibi tüm genel nitelikli kişisel verilerimin yurtiçinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK)’nun 5. maddenin ikinci fıkrasında,yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6. maddenin üçüncü fıkrasında, belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabileceği, kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak üzere, diğer hallerde açık rızam dahilinde yurtiçine aktarılabileceği bilgilendirildim. İşlenen tüm kişisel verilerimin (sağlık verisi dahil), KVKK’ nın 9. maddesinde belirtilen açık rıza alınmasına yer olmayan durumlar hariç olmak üzere, aşağıda belirtilen şekillerde yurt dışına aktarılması için açık rızamın bulunması gerektiğini anladım. Bu kapsamda; kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, danışan randevu/işlem bilgileri, finansal bilgiler gibi genel nitelikli kişisel verilerimin; psikolojik danışma ve aile danışmanlığı hizmeti için gerekli olan/ uygulanan psikolojik rapor ve test sonuçları gibi kişisel sağlık verilerimin ve sağlık verilerinin, Buse Nazlı Romya (ALF PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ)' nın teknik alt yapısında kullanılan sunucuların yurt dışında olması sebebiyle; iş ilişkisinin sürdürülmesi ya da tarafıma danışmanlık hizmeti sunulması ve bu hizmetin devam ettirilmesi amacıyla çağın teknolojik gelişmelerine uygun olarak kullanılması zaruri olan dijital depolama alanları, elektronik posta hesapları ve benzeri araçların kullanımı için yurt dışı paylaşımın gerekli olduğu hallerde bu platformların sahibi olan ve yurt dışında bulunan hizmet sunucusu kişi ve kuruluşlara aktarılmasının, ancak açık rızam bulunması halinde mümkün olduğu; verdiğim açık rızayı her zaman serbestçe geri alabileceğim, açık rızamı geri almam halinde yurt dışına aktarılan kişisel verilerimin başkaca bir hukuka uygunluk sebebi bulunmadığı takdirde derhal imha edileceği konusunda ve kişisel verilerime ilişkin KVKK madde 11’de yer alan tüm haklarım ve bunları ileri sürebileceğim yöntem ve araçlar hakkında detaylı bilgi sahibi oldum. Tarafıma yazılı ve sözlü olarak gerekli aydınlatılmanın yapıldığını; “Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Genel Aydınlatma Metnini” ni okuduğumu anladığımı; Buse Nazlı Romya (ALF PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ) tarafından bu metinde belirtilen kategorilere dahil olan tüm kişisel verilerimin ve sağlık verilerinin, belirtilen amaçlarla yurt dışında bulunan ve anılan hizmetleri sağlayan alıcı gruplarına aktarılmasına; tüm genel nitelikli kişisel verilerimin Buse Nazlı Romya (ALF PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ) iş birliği yaptığı, hizmet aldığı 3.kişiler, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşlar, ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi ve kuruluşlara aktarılmasına/paylaşılmasına serbest irademle onay verdiğimi kabul ve beyan ederim. ​

©2019 by alf psikoloji. Proudly created with Wix.com

bottom of page